ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Κατόπιν της απόφασης  της 23.06.2019  του ΕΔΔΑ, ΣΙΝΕ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. κατά Ελλάδας, η προσφεύγουσα εταιρεία αιτήθηκε την επανάληψη της διαδικασίας ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εξέδωσε την υπ’ αριθ. 2208/2020 απόφασή της. Στην εν λόγω απόφαση, η Ολομέλεια επεσήμανε προκριματικά ότι όχι απλώς δεν αποκλείει τη διοικητική απόρριψη αιτήματος για τη χορήγηση άδειας

Η απόφαση της 23.06.2019  του ΕΔΔΑ, ΣΙΝΕ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. κατά Ελλάδας, αντιμετωπίζει ένα μείζον θεσμικό πρόβλημα που αφορά την ασφάλεια του δικαίου ως ειδική έκφανση της δίκαιης δίκης. Σύμφωνα με την πάγια πλέον νομολογία του Δικαστηρίου, η αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία περιέχεται άρρητα στο σύνολο των άρθρων της ΕΣΔΑ, συνιστά θεμελιακό στοιχείο του

ΟλΑΠ 1/2017: Η υποχώρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων έναντι του δικαιώματος δικαστικής προστασίας για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής ελευθερίας Στην παρούσα υπόθεση, από την αναιρεσείουσα ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίου ξυλείας, παραιτήθηκαν δυο υψολόβαθμα στελέχη της και προσχώρησαν σε άλλη εταιρεία ανταγωνιστική της αναιρεσείουσας. Κατά την αποχώρησή τους, αρνήθηκαν να παραδώσουν στην

Σύντομο Ιστορικό             Η αναιρεσείουσα στην υπόθεση είναι μία ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα οίκους ξυλείας του εξωτερικού. Από την εταιρεία αυτή, παραιτήθηκαν οι εναγόμενοι στην υπόθεση, οι οποίοι εργάζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτήν και είχαν σημαντικές θέσεις. Ο μεν πρώτος είχε διατελέσει Γενικός Διευθυντής και

Η παρούσα απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου εξετάζει το κατά πόσον υιοθεσία με στοιχεία αλλοδαπότητας παράγει έννομες συνέπειες στην ημεδαπή έννομη τάξη.