ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Η παρούσα απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου εξετάζει το κατά πόσον υιοθεσία με στοιχεία αλλοδαπότητας παράγει έννομες συνέπειες στην ημεδαπή έννομη τάξη.

Σύντομο Ιστορικό             Η αναιρεσείουσα στην υπόθεση είναι μία ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα οίκους ξυλείας του εξωτερικού. Από την εταιρεία αυτή, παραιτήθηκαν οι εναγόμενοι στην υπόθεση, οι οποίοι εργάζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτήν και είχαν σημαντικές θέσεις. Ο μεν πρώτος είχε διατελέσει Γενικός Διευθυντής και