ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ

Επιλογή Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε υποθέσεις, που χειριστήκαμε:

 • Αγγελάκου 14.12.2006
 • Βασιλειάδης 02.04.2009
 • Γιαννούσης – Αφοι Κλιάφα ΑΕ 14.12.2006
 • Γιαννούσης – Αφοι Κλιάφα ΑΕ 29.09.2005
 • Η Αυγή 05.06.2008
 • Καθολ. Εκκλ. Χανίων 16.12.1997
 • Νάστου 5.04.2007
 • Νάστου 15.06.2005
 • Παπαγεωργίου 09.05.2003
 • Πλατάκου 11.01.2001
 • Στόκας 29.11.2001